امروز 7 اسفند سال 1398

همایش تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی
منوی اصلی
Skip Navigation Links
 در باره ارومیه
 محور هاي اصلي کنفرانس
 مهمانان ویژه
 کمیته علمی
 کمیته اجرایی
 حامیان کنفرانس
 تاریخ های مهم
 راهنمای ارسال مقاله
 کارگاه های علمی-آموزشی
  قالب پوستر و اسلاید مقالات
 هزینه های ثبت نام
 محل برگزاری کنفرانس
 ارتباط با ما

کمیته علمی

اعضای کمیته علمی:

·         آقای دکتر احمد جعفریان ( دبیر علمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)
·          آقای دکتر سید رحیم صانعی فرد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)
·         آقای دکتر اصغر وثوقی اسکویی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)
·          آقای دکتر اسماعیل بابلیان ( دانشگاه خوارزمی )
·         آقای دکتر غلامرضا جهانشاهلو (دانشگاه خوارزمی)
·          خانم دکتر فائزه توتونیان ( دانشگاه فردوسی مشهد)
·          آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
·          آقای دکتر توفیق الهویرنلو ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
·          آقای دکتر علی عبادیان ( دانشگاه ارومیه)
·          آقای دکتر آقای دکتر ابوالفضل تهرانیان ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات )
·          آقای دکتر احمدرضا حقیقی ( دانشگاه صنعتی ارومیه)
·          آقای دکترجعفرپورمحمود (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات)

·          آقای دکتر قاسم توحیدی  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ) 
·          آقای دکتر علی ابراهیمی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)
·          خانم مهندس مینو وطنی  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)
·          آقای دکتر مهدی رجائی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)
·          آقای دکتر عباس زارع  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)
·         خانم دکتر مریم خدادادی  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)