امروز 7 اسفند سال 1398

همایش تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی
منوی اصلی
Skip Navigation Links
 در باره ارومیه
 محور هاي اصلي کنفرانس
 مهمانان ویژه
 کمیته علمی
 کمیته اجرایی
 حامیان کنفرانس
 تاریخ های مهم
 راهنمای ارسال مقاله
 کارگاه های علمی-آموزشی
  قالب پوستر و اسلاید مقالات
 هزینه های ثبت نام
 محل برگزاری کنفرانس
 ارتباط با ما

راهنمای ارسال مقالات
روش تدوین مقاله
 

راهنمای نگارش مقاله

 

  مقالات ارسالی بايد دارای محتوای پژوهشی بوده و حاوی يافته های نوين در ریاضیات و کاربردهای آن باشند.

  مقالات ارسالی نبايد قبلا ارائه يا چاپ شده باشند.

  مقالات بايد بصورت چکيده مبسوط ارسال شود. چکيده مبسوط مقالات می بايستی حداکثر در چهار صفحه طبق الگوی های زیپرشین فارسی persian.zip  یا انگلیسی English.zip  وطبق الگوهای Word فارسی persian.docx یا انگلیسی english.docx تهيه گردند.

  نویسندگان در صورت نیاز به استفاده از الگوریتم در مقاله خود، می توانند فایل راهنمایalgorithm2e.pdf   را مطالعه نموده و  سپس در فایل تک مقاله از بسته algorithm2e.zip و یکی از فرمهای استاندارد داده شده در فایل راهنما رااستفاده نمایند. 

 

ارسال مقاله

 

       نویسنده محترم لطفاً برای ارسال مقاله مطابق مراحل زير عمل نمایید:

 

  •         پر كردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصي
  •         دريافت كد اختصاصي برای هر مقاله و تعيين مشخصات مقاله
  •         پر كردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
  •         بررسي مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمايم و اطلاعات مرتبط
  •         تایید نهایي مقاله برای آغاز بررسي آن
 

  توجه:

  1.  مقالات کنفرانس به يکی از دو صورت شفاهی و پوستر در کنفرانس ارائه خواهند شد  
  2. .هر شخص حداکثر می تواند در دو مقاله (اعم از ارائه يا پوستر) جزء نويسندگان باشد 
  3.  خلاصه مقالا.ت بايد حداکثر تا تاريخ  93/10/25به دبيرخانه کنفرانس ارسال شود. کميته برگزارکننده از بررسی و پذيرش مقالاتی که پس از تاريخ فوق واصل و يا مطابق دستورالعمل تعيین شده، تنظیم نشده باشند معذور است.
  4. مسئوليت اصالت مطالب به عهده نويسنده (نويسندگان) مقاله ميباشد.
  5.   هر مقاله (چه ارائه و چه پوستر) پس از تاييد داوران، بايستی حتما توسط نويسنده (نويسندگان) ثبت‌نام و هزينه آن پرداخت گردد. در غيراينصورت، گواهی پذيرش مقاله صادر نخواهد شد.